NAŠA SLOW FOOD® KOMUNITA NA JÁVE

Sme aktívni propagátori ochrany Biodiverzity v Indonézii a hrdými členmi medzinárodného hnutia s názvom Slow food.

Vzdelávame a propagujeme význam tradičných jávanskych múdrostí a spôsobov stravovania, prírodnej medicíny a farmárčenia.

Našou misiou je podporovať ochranu diverzity tradičných jedál a ingrediencií s cieľom propagovania zdravej a udržateľnej výživy prostredníctvom dobrých čistých a spravodlivých potravín.

VIAC O HNUTÍ SLOW FOOD®

Slow Food® je medzinárodným hnutím, ktoré má 1 milión podporovateľov, eviduje na celom svete viac ako 100.000 členov, dobrovoľníkov a podporovateľov v 150 krajinách, 1500 lokálnych združení, tzv. konvívií a sieť, ktorú tvorí 2000 komunít produkujúcich potraviny trvaloudržateľným spôsobom, kladúc dôraz na kvalitu.

Hnutie Slow Food bolo založené v roku 1986 v Taliansku, enogastronómom a novinárom Carlom Petrinim ak o reakcia na šíriacu sa globalizáciustravovanie v štýle fast-food a zrýchľujúce sa životné tempo, strácajúce sa miestne gastronomické tradície a absentujúci záujem ľudí o to, čo jedia, odkiaľ jedlo prichádza a ako jeho konzumácia ovplyvňuje svet okolo nás. Slow Food® vytvára sieť ľudí, ktorí spájajú radosť z dobrého jedla so zodpovednosťou k miestnym komunitám a k životnému prostrediu.

 

Ochutnajte naše poctivé prírodné produkty