Sme zástanci Direct Trade, čiže od farmára priamo k zákazníkovi. Tým, že je to priamo slovensko/indonézska spolupráca na priamo, máme každý krok výroby, kontroly kvality a starostlivosti o ľudí pod kontrolou.

Pri výrobe používame ingrediencie od skupiny farmárov, ktorí dodržujú pravidlá organického farmárčenia, s ktorou spolupracujeme už roky. Vytvorili sme si s nimi krásny, dlhodobý vzťah, založený na poctivom obchode, dôvere a priateľstve.

Učíme, motivujeme a podporujeme farmárov k samostatnosti a pomáhame im stať sa výrobcami a finálnymi spracovateľmi zdravých produktov namiesto predaja nespracovaných surových materiálov. Týmto spôsobom sa ich životné podmienky podstatne zlepšili.

V rámci sociálneho programu komunít, v ktorých sa naše produkty zhotovujú, podporujeme siroty a starých ľudí.