Záručná doba sa nachádza na obale každého produktu.