OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající a provozovatel internetového obchodu

společnost:

Božské příchutě sro

Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Česká republika

IČO: 05280079

DIČ: CZ05280079

Zapsání v obch. rejstříku Pro u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94487

Prohlášení vlastníka:

Vlastník domény www.divine-spices.com a www.chute.sk nenese odpovědnost nad nesprávným pochopením, používáním a využitím obsahu jeho stránek. Při užívání e-shopu, tedy tu deklarovaných produktů, je třeba, aby se zákazník seznámil podrobně s jejich obsahem, návodem a doporučeními, které jsou součástí každého nabízeného výrobku.

K ceně objednávky se připočte cena dopravného za doručení na dohodnuté místo. Cena dopravy je účtována zákazníkovi podle příslušného ceníku dopravy.

Prodávající je plátcem DPH.

Zboží je možné nakupovat pouze jako celé balení, není možné jednotlivé balení dělit, rozváží nebo přebalovat.

Při objednávce nad 50 EUR, v případě, že je místo dodání na Slovensku, je doprava zdarma.

Způsob úhrady zboží je dobírkou. Po vzájemné dohodě je možné použít jiný způsob platby za zboží.

Ceny zboží se průběžně aktualizují, proto si dodavatel vyhrazuje právo možnosti změny aktuálních cen z důvodů např .: začátek nebo konec akce, doprodeje, mimořádné slevy, změna nákupní ceny apod.

objednávání zboží

Objednávky zboží z internetového obchodu jsou přijímány po potvrzení objednávky, akceptaci obchodních a přepravních podmínek.

Objednávku lze zrušit nebo změnit oznámením prostřednictvím e-mailu na adresu obchod (@) chute.sk, přičemž je třeba vždy uvést i číslo objednávky. Pokud prodávající neobdrží zrušení nebo změnu objednávky do 8 hodin od jejího potvrzení, považuje se objednávka za závaznou. V tom případě objednávku nebude možné zrušit ani změnit a objednatel je povinen objednanou zásilku převzít a zaplatit za ni.

Kupující může objednávku zrušit nebo změnit iv případě, pokud jej prodávající informuje, že zboží není dostupný komplet nebo v požadovaném množství.

Prodávající může objednávku zrušit nebo změnit, pokud není možné naplnit obsah objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží ze strany dodavatele vůbec nebo v požadovaném množství. Prodávající může objednávku zrušit iv případě, pokud kupující uvedl o sobě neúplné nebo nepravdivé údaje v objednávkovém formuláři. V takovém případě informuje prodávající kupujícího o změně nebo zrušení objednávky formou zaslání emailu nebo telefonicky.

Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že si předmět koupě sám vybral a je připraven ho zaplatit. Kupující potvrzením objednávky prohlašuje, že dosáhl věku minimálně 18 let, přičemž může prodávající při doručení předmětu koupě požadovat prokázání se kupujícího identifikačním průkazem dokazujícím dosažení požadovaného věku. Předmět koupě přechází do vlastnictví kupujícího až po zaplacení kupní ceny.

Dodání předmětu koupě

Prodávající se zavazuje dodat požadovaný předmět koupě podle dostupnosti zboží v požadovaném množství, obsahu, kvalitě a ve lhůtě stanoveného času, který potvrzuje kupujícímu v zasílaném potvrzení objednávky e-mailem.

Prodávající je povinen zajistit dopravu předmětu koupě k objednateli ve smyslu objednávky. Cena za dodání zboží je součástí kupní ceny a kupující je s cenou seznámen v objednacím formuláři a potvrzením objednávky zároveň souhlasí i s cenou za doručení předmětu koupě.

Při zjevném poškození zásilky je kupující povinen ji od doručovatele nestahovat a neprodleně informovat prodávajícího o této skutečnosti. Prodávající po oznámení nepřevzetí zásilky kupujícím zašle kupujícímu na jeho žádost novou zásilku ve smyslu původní objednávky.

A. Doručení kurýrem SPS trvá 1 pracovní den.

B. Doručení kurýrem Zásilkovna trvá 2-3 pracovní dny.

C. Doručení Slovenské poštou trvá 3 pracovní dny. V případě dopravy Slovenské poštou neneseme odpovědnost za zpoždění dopravy a případné situace kdy pracovník pošty neoznámí příchod zásilky. V případě, že jde o menší balík do 1kg a pošťák vás nezastihne doma, zanechá vám ve schránce "žlutý lístek". Při větších balících nad 1 kg budete mít balík uložen na poště a jakmile pošta přijme váš balíček, budete o tom informováni mailem nebo sms. V případě, že oznámení nedostanete do 5 pracovních dnů od data objednání, napište nám mail nebo zavolejte na 0948 050 749, rádi vám pomůžeme.

vyloučení odpovědnosti

Prodávající neodpovídá za škody na předmětu koupě a jeho nekompletnost jakož i za opožděné dodání způsobené přepravcem. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží pokud objednatel uvedl nesprávnou adresu dodání, telefonní číslo nebo není k zastižení.

reklamace

Kupující má právo podat reklamaci pokud obsah, kvalita, cena a úplnost zásilky neodpovídá potvrzené objednávce.

Prodávající přijímá reklamace každý pracovní den to e-mailem na adresu obchod (@) chute.sk. Pro uplatnění reklamace na kvalitu a obsah je třeba zaslat předmět reklamace v původním obalu a množství na adresu sídla prodávajícího.

V případě jde-li o reklamaci kvality a obsahu předmětu koupě, reklamační řízení začne až po obdržení reklamovaného předmětu.

Kupující je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení ao výsledku reklamačního řízení informovat kupujícího a to buď emailem nebo telefonicky. V případě oprávněné reklamace prodávající dodá kupujícímu nové zboží, nebo vrátí peníze ve výši ceny dle původní objednávky.

Vrácení zboží

Kupující může objednané předmět koupě vrátit prodávajícímu bez udání důvodu ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od jeho zaplacení. V tomto případě je třeba, aby byl předmět koupě vráceno kompletní v nepoškozeném av původním obalu a množství ve smyslu původně dodané objednávky. Kupující je povinen informovat o zájmu vrácení předmětu koupě prodávajícího předem a to e-mailem na adresu obchod (@) chute.sk

Náklady na zpětné doručení od kupujícího ke prodávajícímu hradí v tomto případě kupující. Po obdržení zásilky od kupujícího a zkontrolování jeho obsahu uhradí prodávající cenu předmětu koupě bez nákladů na doručení zpět kupujícímu ve smyslu předchozí dohody a to buď na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou do 3 pracovních dnů od obdržení předmětu koupě.

Zásilky vrácené z důvodu jejich nepřevzetí spotřebitelům nebudou zasílány zpět spotřebiteli. V tom případě se kupní smlouva ruší. V případě, že spotřebitel sám projeví zájem o opětovné zaslání vráceného zboží, prodávající má právo žádat od spotřebitele i úhradu nákladů spojených s vrácením a opětovným doručením zásilky.

Záruční doba

Na prodávané zboží v internetovém obchodě www.divine-spices.com a www.chute.sk se vztahuje záruční doba ve smyslu platných zákonů, pokud na obalu předmětu koupě není uvedeno jinak.

Závěrečná ustanovení

Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodním podmínkami, se řídí příslušnými zákony platnými na území ČR. Potvrzením objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, souhlasí s nimi a přijímá je. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek, obsahu a cen zboží. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 31.12.2016.